top of page

FUNDACJA INSPIRATORNIA

Fundacja Inspiratornia powstała w 2010 roku.

 

Specjalizujemy się w prowadzeniu kampanii społecznych, działaniach informacyjnych i edukacyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej. Pierwszym takim działaniem było namalowanie graffiti poświęconego uzależnieniu od narkotyków - "Leczyć zamiast karać". Zgodzili się na nim wystąpić m.in. Marek Balicki, Wiktor Osiatyński i Tomek Lipiński.

 

Prezeska fundacji, Maja Ruszpel jest członkinią Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS przy Urzędzie Miasta Warszawa, a także członkiem-założycielem Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających.

 

Wiceprezeska, Dominika Krzywotulska-Grydlik zajmuje się koordynacją i administracją projektów fundacji. Bierze udział w działaniach streetworkerskich i prowadzi szkolenia z zakresu uzależnień. Jest członkinią Dzielnicowej Komisj Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście.

STATUT FUNDACJI INSPIRATORNIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 01.01-31.12.2013r.

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 01.01-31.12.2014r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 01.01-31.12.2015r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 01.01-31.12.2016r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 01.01-31.12.2017r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 01.01-31.12.2018r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019r.

bottom of page