top of page

PROMOCJA BADAŃ NAUKOWYCH POŚWIĘCONYCH UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM

W 2024 roku odbędzie się aż 5 konferencji prasowych. 

Fundacja organizuje je z placówkami badawczymi - m.in. Instytutem Psychiatrii i Neurologii i Fundacją Badań Społecznych. Celem projektu jest promocja najnwoszej wiedzy dotyczacej uzależnienia od hazardu, e-uzależnień, a także wypracowanych, w ramach projektów badawczych, programów terapeutycznych i profilaktycznych. 

konferencja cykl_pop_ok.jpg

1.Kontrolowane granie w gry hazardowe – ocena wiedzy i postaw profesjonalistów i pacjentów. Rekomendacje dla poszerzenia oferty terapeutycznej. Badania IPIN.

 

 

Całkowita abstynencja od hazardu, jako cel leczenia, stanowi podstawę dominującego – tak w Polsce, jak i za granicą – paradygmatu leczniczego. W opozycji do niego istnieje pogląd, że terapia oparta o naukę kontrolowanego grania, również może być skuteczna, co potwierdzają najnowsze badania IPIN.

 

W Polsce metoda, której celem nie jest abstynencja, stosowana jest w leczeniu osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych:  

·       Dla osób używających problemowo przetworów z konopi uruchomiono w roku 2012 program Candis.

·       Dla osób pijących problemowo lub z uzależnieniem od alkoholu od 2016 roku prowadzony jest Program Ograniczania Picia (POP). 

Natomiast dla osób uzależnionych od hazardu, jak dotychczas, nie ma takiej oferty. Dlatego w latach 2022-2023 dr hab. Katarzyna Dąbrowska oraz dr hab. Łukasz Wieczorek, badacze z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, przeprowadzili badanie pt. Kontrolowane granie w gry hazardowe – ocena wiedzy i postaw profesjonalistów i pacjentów. Rekomendacje dla poszerzenia oferty terapeutycznej.

Głównym celem projektu było określenie poziomu wiedzy profesjonalistów, jak i pacjentów na temat programów ograniczenia grania a także gotowości i możliwości wdrożenia takich programów. Dzięki temu powstały rekomendacje do wdrażania takiego programu w Polsce.  

Zapraszamy na konferencję prasową z udziałem autorów badania, którzy oprócz przedstawienia wyników swojego badania, opowiedzą o wynikach innych badań naukowych potwierdzających skuteczność programów kontrolowanego grania, a także przedstawią, jak wdrażać taki program w naszym kraju.   

 

Na konferencji wystąpią:

·       Dr hab. Katarzyna Dąbrowska

·       Dr hab. Łukasz Wieczorek

·       Maja Ruszpel – moderatorka

Konferencja odbędzie się 6 czerwca o godzinie 11:30 online - link: https://meet.google.com/bmv-gzko-qpn  

POBIERZ SKRÓT Z RAPORTU Z BADAŃ:               Strona wydarzenia         

Konferencję i materiały promujące badanie przygotowała Fundacja Inspiratornia na podstawie raportu który jest dostępny na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnioeniom w zakładce hazard/raporty z badań 

Konferencja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
w ramach konkursu przeprowadzonego
przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

logo-mzjasne-300x163.jpg
pobrane.jfif
pobrane.png
images.png

W PRZYGOTOWANIU

2.Problematyczne korzystanie ze smartfonu jako mediator
pomiędzy phubbingiem rodziców a poczuciem samotności i funkcjonowaniem emocjonalnym. Badania dzienniczkowe adolescentów”. Badania KUL.

Realizacja konferencji planowana jest na przełom lipca i sierpnia 2024

POBIERZ SKRÓT Z RAPORTU Z BADAŃ:

3.Nadużywanie mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież: badanie rozpowszechnienia problemu, jego determinantów i nowej interwencji profilaktycznej redukującej skalę problemu. Badania Fundacji Badań Społecznych.

Realizacja konferencji planowana jest na połowę lipca 2024

4.Wpływ zachęcania do aktywności fizycznej na czas spędzony przed ekranem, aktywnością fizyczną i bilans emocjonalny. Rola problematycznego korzystania z nowych mediów i stresów codziennych. Badania KUL.

Konferencja planowana jesienią 2024

bottom of page