top of page

KONKURS DLA DZIENNIKARZY

„Uzależnienia 21 wieku” to jedyny w Polsce konkurs dla dziennikarzy, którego celem jest promocja rzetelnej wiedzy o uzależnieniach. Konkurs odbywa się od 2015 roku.  

W sumie do 2022 roku spłynęło prawie 400 prac i nagrodzono aż 37 dziennikarzy związanych z najważniejszymi mediami w Polsce (tygodnik Polityka, Newsweek, Polskie Radio, TVN, Duży Format, Onet, WP.PL). Wśród laureatek i laureatów znaliźli się m.in. Brygida Grysiak i Marek Sekielski.

Pierwszym Przewdoniczącym Jury był Mariusz Szczygieł.

 

Od 2015 roku Przewodniczącą Jury Konkursu jest Katarzyna Surmiak-Domańska - autorka wielokrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike, laureatka Nagrodę „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej. Współpracuje jako tutorka i wykładowczyni z Polską Szkołą Reportażu przy Instytucie Reportażu.

Partnerami konkursu są: Wydawnictwo Iskry, Instytut Reportażu, Fundacja Reshumanae.

Tegoroczne wręczenie nagród odbędzie się na Międzynarodowej Konferencji 11th International Conference Pathological Gambling & Other Behavioural Addictions i odbędzie się 13 listopada 2023.

JURY

W skład jury wchodzą: profesor Barbara Giza, Katarzyna Surmiak-Domańska i dr Bernadeta Lelonek-Kuleta.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy spełniać warunki konkursu opisane w regulaminie, wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pracę na adres fundacja.inspiratornia@gmail.com

 

 

 

 

LAUREACI I LAUREATKI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI  KONKURSU „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU”

 

I edycja

I miejsce: Agnieszka Urazińska za reportaż „Nimfomanka” („Wysokie Obcasy”)

II miejsce: Wojciech Staszewski za reportaż „Wszyscy jesteśmy siecioholikami” („Newsweek”)

III miejsce: Kamila Perka za audycję radiową „Musisz zacząć grę od nowa” (Radio Łódź)

Wyróżnienie: Katarzyna Pelc za audycje radiowe w Radiu Kraków pt. „Anonimowi Żarłocy” oraz „Uzależnienie od seksu”.

II edycja

I miejsce: Michalina Kaczmarkiewicz za artykuł „Obstawiam życie” („W drodze”)

II miejsce: Jakub Jamrozek za audycję radiową „Strefa prywatna”: Uzależnienie od mediów społecznościowych i Internetu" (Polskie Radio „Czwórka”)

III miejsce: Anna Gmiterek-Zabłocka za reportaż radiowy „Gdy klikanie staje się obłędem” (Radio TOK FM − Lublin)

Wyróżnienia: Katarzyna Pelc za audycję radiową „Kiedy praca uzależnia” (Radio Kraków) oraz Marta Jarosz za wywiad „Życie nałogowego gracza bez retuszu: Inicjowałem seks i liczyłem, że ona odmówi...” (Dziennik.pl).

III edycja

I miejsce: Jakub Jamrozek za audycję poświęconą uzależnieniu od pornografii (Polskie Radio „Czwórka”)

II miejsce: Maja Narbutt za artykuł „Klub spłukanych hazardzistów” (tygodnik „Sieci”)

III miejsce: Brygida Grysiak za reportaż „Jak narkotyk” (wyemitowany w programie „Czarno na białym” Telewizja TVN)

Wyróżnienia: Kinga Grabowska z Polskiego Radia Olsztyn za audycję „Porozmawiajmy o uzależnieniu od Internetu”, Agnieszka Dziaman za reportaż poświęcony seksoholizmowi wyemitowany w programie „Dzień dobry TVN”.

 

IV edycja

I miejsce: Agnieszka Urazińskia - za reportaż Chore na granie opublikowany w tygodniku Wysokie Obcasy

II miejsce: Izabela O’Sullivan za reportaż „Byłam jak chomik w kołowrotku”. Pracoholizm dotyka kobiet w takim samym stopniu jak mężczyzn, który ukazał się na stronie Weekend Gazeta.pl

III miejsce: Jakub Jamrozek –za audycję radiową Hazard – kiedy życie staje się grą wyemitowaną na antenie Czwórki Polskiego Radia,

Wyróżnienia: Marcin Piątek za reportaż Zgrani do granic, który ukazał się w tygodniku Polityka oraz Ludmiła Anannikova za artykuł Złapani w sieć opublikowany w Gazecie Wyborczej.

V edycja

 I nagroda – Paweł Kapusta, WP Sportowe Fakty za wywiad z byłym dziennikarzem sportowym, Szymonem Bartnickim  Jestem uzależniony od gry w zakładach bukmacherskich. Zanim popełnicie błędy, uczcie się na moich,

II nagroda – Miłosz Szymański, magazyn Pismo  za reportaż o uzależnieniu od gier komputerowych pt. Będę grał w grę,

III nagroda – Bartosz Józefiak, Duży Format za reportaż o uzależnieniu od komputera i internetu, pt. Ciąg komputerowy.

Ponadto nagrodę specjalną dla publikacji w lokalnym medium otrzymała Ewelina Kamińska za audycję Czy można się uzależnić od ćwiczeń (Radio Kolor), a Jakub Jamrozek otrzymał wyróżnienie za materiał Gry, komputer i ja (Czwórka Polskie Radio)

VI edycja

I nagroda - Agnieszka Sztyler-Turovsky - Onet.pl

II nagroda - Kacper Sulowski

III nagroda - Agnieszka Rodowicz

Wyróżnienie - Kinga Grabowska - Radio Olsztyn

VII edycja

I nagroda - Marek Sekielski - Sekielski o nałogach

II nagroda - Krzysztof Story - Tygodnik Powszechny

III nagroda - Jan Król - magazun Pismo

Wyróżnienie - Agnieszka Urazińska - Wysokie Obcasy

VIII edycja

I nagroda - Zuzanna Krzysztofik - Duży Format

II nagroda - Beata Szproch - portal www.doba.pl

III nagroda - Agnieszka Urazińska - Wysokie Obcasy

Wyróżnienie - MIłosz Szymański - podcast Za rubieżą

REGULAMIN
 

REGULAMIN KONKURSU „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU” (9 EDYCJA)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Uzależnienia XXI wieku” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Inspiratornia – www.fundacjainspiratornia.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Zielone Zacisze 3 m 111, Warszawa.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

3. Uczestnicy Konkursu poprzez podpis na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie w ramach konkursu swojego imienia, nazwiska i własnego wizerunku oraz  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) w zakresie związanym z  uczestnictwem w konkursie.

II. MISJA KONKURSU

Misją konkursu jest popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat uzależnienia od hazardu lub innych zaburzeń behawioralnych.

III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie w mediach tematyki tzw. uzależnień behawioralnych, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania w różnych formach publicystycznych tej trudnej tematyki:  m. in. opisywania problemu, informowania o sposobach rozpoznawania symptomów uzależnień, o możliwościach zapobiegania zjawisku, a także niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów osób z uzależnieniami behawioralnymi.

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji, a także redakcji portali internetowych, których prace dotyczące uzależnień behawioralnych zostały opublikowane lub będą opublikowane między 1.11.2022 r. a 31.10.2023 r.

2. Do konkursu można zgłaszać następujące formy dziennikarskie: wywiad, reportaż, artykuł publicystyczny, artykuł interwencyjny, audycja radiowa, program telewizyjny, tekst dziennikarski opublikowany na blogu.

3. Prace muszą być przygotowane w języku polskim.

4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.

5. Prace można zgłaszać do 31 października 2023 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu lub za pomocą formularza online. Do formularza należy załączyć kopię pracy (tylko do 5MB) lub przesłać ją  poprzez aplikację sieciową (np. WeTransfer). W formatach: doc, pdf, wmv, mp3.

6. Zgłoszenia należy przesyłać online lub drogą mailową na adres: fundacja.inspiratornia@gmail.com, w temacie umieszczając jedynie słowa „ZGŁOSZENIE NA KONKURS”.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru prac. W przypadku takiej decyzji, organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji dotyczącej nowych terminów na stronie internetowej Fundacji Inspiratornia.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż uczestnik jest autorem nadesłanej pracy, a jej treść nie narusza praw autorskich osób trzecich.

V. ZASADY KONKURSU

1. W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena zgłoszeń pod względem formalnym, tj. zgodności przedłożonych prac z niniejszym regulaminem (m. in.: termin dostarczenia pracy i formularza konkursu, termin opublikowania pracy konkursowej, zgodność nadesłanego materiału z tematem konkursu).

2. Prace spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie jury.

3. Jury oceni prace pod kątem znajomości przez autora tematu uzależnień behawioralnych (punktowane wysoko będą te z prac które prezentować będą najnowsze wyniki badań, wykorzystywać będą wypowiedzi ekspertów z danej dziedziny oraz opierać się będą na współczesnej wiedzy medycznej bazującej na klasyfikacjach DSM-5 i ICD-11), a także walorów publicystycznych i edukacyjnych. W przypadku wszystkich form dziennikarskich prace będą oceniane według:

• jakości merytorycznej oraz zawartości treści informacyjnych, edukacyjnych czy opiniotwórczych (np. wypowiedzi autorytetów z obszaru uzależnień, wywiady z uzależnionymi),

• poziomu warsztatu dziennikarskiego (m.in. ciekawy, oryginalny sposób prezentacji tematyki uzależnień, jakość stylu i języka).

VI. NAGRODY

1. Jury wyłoni 4 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Jury ma możliwość przyznania również dwóch dodatkowych wyróżnień honorowych.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 13 listopada 2023 r.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inspiratornia.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięć dokonuje zarząd Fundacji Inspiratornia w porozumieniu z przedstawicielem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3. Organizator zastrzega, że decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

REGULAMIN KONKURSU „UZALEŻNIENIA XXI WIEKU” (9 EDYCJA)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Uzależnienia XXI wieku” odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Inspiratornia – www.fundacjainspiratornia.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Zielone Zacisze 3 m 111, Warszawa.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

3. Uczestnicy Konkursu poprzez podpis na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie w ramach konkursu swojego imienia, nazwiska i własnego wizerunku oraz  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) w zakresie związanym z  uczestnictwem w konkursie.

II. MISJA KONKURSU

Misją konkursu jest popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat uzależnienia od hazardu lub innych zaburzeń behawioralnych.

III. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie w mediach tematyki tzw. uzależnień behawioralnych, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania w różnych formach publicystycznych tej trudnej tematyki:  m. in. opisywania problemu, informowania o sposobach rozpoznawania symptomów uzależnień, o możliwościach zapobiegania zjawisku, a także niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów osób z uzależnieniami behawioralnymi.

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji, a także redakcji portali internetowych, których prace dotyczące uzależnień behawioralnych zostały opublikowane lub będą opublikowane między 1.11.2022 r. a 31.10.2023 r.

2. Do konkursu można zgłaszać następujące formy dziennikarskie: wywiad, reportaż, artykuł publicystyczny, artykuł interwencyjny, audycja radiowa, program telewizyjny, tekst dziennikarski opublikowany na blogu.

3. Prace muszą być przygotowane w języku polskim.

4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.

5. Prace można zgłaszać do 31 października 2023 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu lub za pomocą formularza online. Do formularza należy załączyć kopię pracy (tylko do 5MB) lub przesłać ją  poprzez aplikację sieciową (np. WeTransfer). W formatach: doc, pdf, wmv, mp3.

6. Zgłoszenia należy przesyłać online lub drogą mailową na adres: fundacja.inspiratornia@gmail.com, w temacie umieszczając jedynie słowa „ZGŁOSZENIE NA KONKURS”.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru prac. W przypadku takiej decyzji, organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji dotyczącej nowych terminów na stronie internetowej Fundacji Inspiratornia.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż uczestnik jest autorem nadesłanej pracy, a jej treść nie narusza praw autorskich osób trzecich.

V. ZASADY KONKURSU

1. W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena zgłoszeń pod względem formalnym, tj. zgodności przedłożonych prac z niniejszym regulaminem (m. in.: termin dostarczenia pracy i formularza konkursu, termin opublikowania pracy konkursowej, zgodność nadesłanego materiału z tematem konkursu).

2. Prace spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie jury.

3. Jury oceni prace pod kątem znajomości przez autora tematu uzależnień behawioralnych (punktowane wysoko będą te z prac które prezentować będą najnowsze wyniki badań, wykorzystywać będą wypowiedzi ekspertów z danej dziedziny oraz opierać się będą na współczesnej wiedzy medycznej bazującej na klasyfikacjach DSM-5 i ICD-11), a także walorów publicystycznych i edukacyjnych. W przypadku wszystkich form dziennikarskich prace będą oceniane według:

• jakości merytorycznej oraz zawartości treści informacyjnych, edukacyjnych czy opiniotwórczych (np. wypowiedzi autorytetów z obszaru uzależnień, wywiady z uzależnionymi),

• poziomu warsztatu dziennikarskiego (m.in. ciekawy, oryginalny sposób prezentacji tematyki uzależnień, jakość stylu i języka).

VI. NAGRODY

1. Jury wyłoni 4 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Jury ma możliwość przyznania również dwóch dodatkowych wyróżnień honorowych.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 13 listopada 2023 r.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inspiratornia.

2. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzygnięć dokonuje zarząd Fundacji Inspiratornia w porozumieniu z przedstawicielem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

3. Organizator zastrzega, że decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

bottom of page