SZKOLENIA

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY 2016 - II edycja

Osoby uzależnione od hazardu, Internetu i gier online oraz eksperci spotkali się z dziennikarzami aby pomóc im zrozumieć, czym są siecioholizm, pracoholizm i patologiczny hazard. W październiku i listopadzie odbyły się warsztaty poświęcone uzależnieniom behawioralnym.

 

- Pierwsza edycja warsztatów odbyła się wiosną 2016 roku i zakończyła się sukcesem. Chętnych było więcej niż miejsc, a zaangażowanie dziennikarzy w ten projekt było większe niż się spodziewaliśmy – mówi Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. – Realizowaliśmy trzy różnorodne tematycznie warsztaty, po 2 dni każdy. Tymczasem, niektórzy z dziennikarzy chcieli brać udział… we wszystkich!  Dlatego - ponownie dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizujemy drugą edycję warsztatów.

 

W II edycji, podobnie jak poprzednio, warsztaty poświęcone były siecioholizmowi, pracoholizmowi i uzależnieniu od hazardu. Podczas każdego z nich odbyła się analiza tekstów i materiałów audiowizualnych, które powstały w ostatnich latach i są dostępne w mediach. Kolejnym elementem zajęć były spotkania z osobami uzależnionymi, które przybliżyły problem opowiadając o własnych doświadczeniach oraz praca warsztatowa, podczas której, uczestnicy przygotowywali pełne konspekty swoich materiałów dziennikarskich i omawiali je z prowadzącymi.

 

- Poprzednie warsztaty stały się inspiracją do podejmowania tematu uzależnień od czynności. Po ich zakończeniu uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami w mediach podczas udzielanych wywiadów oraz we własnych materiałach, a także pisząc do nas: "Nie sądziłem, że tak dużo można wypracować w 2 dni.”,  „Widzę w tych zagadnieniach naprawdę ogromny potencjał na tematy artykułów.”,  „Czuję się zainspirowana do napisania reportażu; zaczynam krystalizować pomysł.” To tylko kilka z opinii, jakie otrzymała Fundacja. – dodaje Maja Ruszpel.

 

II edycję warsztatów ponownie poprowadzili pracownicy Fundacji Inspiratornia, a także reporterka Katarzyna Surmiak-Domańska oraz pisarz i dziennikarz Remigiusz Grzela – oboje specjalizujący się w pogłębionych i wnikliwych portretach psychologicznych opisywanych bohaterów.

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY 2016

Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

 

Siecioholizm, pracoholizm czy zakupoholizm określane są przez ekspertów epidemią XXI wieku.  Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, zdecydowana większość Polaków nie uznaje istnienia tych uzależnień. Osoby na nie cierpiące darzone są niechęcią i postrzegane jako „same sobie winne”.

Fundacja Inspiratornia, chcąc przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom, zrealizowała warsztaty dla dziennikarzy zainteresowanych tematem współczesnych uzależnień.

 

Dziennikarze mogli wziąć udział w trzech dwudniowych warsztatach poświęconych siecioholizmowi, patologicznemu hazardowi i pracoholizmowi.

– Uzależnienia behawioralne to zjawisko, które pojawiło się wraz ze zmianami społecznymi i technologicznymi ostatnich kilkudziesięciu lat – mówi Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. – Wzrastające tempo życia, stres i konsumpcjonizm są bowiem czynnikami, które sprzyjają ich występowaniu.

 

W latach 2012 i 2015 Fundacja CBOS opublikowała badania poświęcone oszacowaniu rozpowszechnienia tych uzależnień w Polsce, udowadniające istnienie problemu. Coraz częściej zaczęły też powstawać grupy samopomocowe skupiające siecioholików, hazardzistów oraz pracoholików, a terapeuci zaczęli się szkolić, by nieść im pomoc.

 

– Z roku na rok, dzięki wiedzy, jaką zdobywamy, rosną szanse zahamowania tej epidemii. Jest tylko jeden problem – dodaje Ruszpel. – Powszechności występowania tych uzależnień i wiedzy ekspertów, towarzyszy… bardzo niska świadomość społeczna. Uzależnienia behawioralne traktowane są jako przejaw słabości charakteru, złej woli, fanaberia.

Przykładowo: w opinii Polaków (badania CBOS 2012) uzależniony od hazardu to ten, który „szuka łatwych pieniędzy”, zakupoholiczka to osoba „próżna”, a pracoholik to „karierowicz”. Badani stwierdzali też, że hazard jest mniej szkodliwy niż nikotynizm, a siecioholizm to niegroźne przyzwyczajenie. Zdaniem ankietowanych leczenie większości tego rodzaju uzależnień nie powinien finansować NFZ.

 

Chcemy pokazać społeczeństwu, jak złożonym problemem są uzależnienia behawioralne; przedstawiając historie osób uzależnionych, chcemy dowieść, jak bardzo aktualny i poruszający jest to temat. – mówi Ruszpel.

 

Warsztaty poprowadzili pracownicy Fundacji Inspiratornia, a także reporterka Katarzyna Surmiak-Domańska oraz pisarz i dziennikarz Remigiusz Grzela – oboje specjalizujący się w pogłębionych i wnikliwych portretach psychologicznych opisywanych bohaterów.

 

 

Informacje o warsztatach

Patronat medialny nad warsztatami
ma magazyn Press

Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

II edycja szkoleń dla osób pracujących z zadłużonymi i dla dłużników

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Jak żyć z długiem i radzić sobie ze związanym z tym stresem? Jak racjonalnie spłacać dług, będąc niewypłacalnym? Na te i inne pytania, po raz pierwszy wspólnie będą starali się odpowiedzieć dłużnicy i windykatorzy!

 

Już w lutym pierwsze w Warszawie szkolenie poświęcone problematyce zadłużenia, na którym wspólnie pracować i uczyć się będą zarówno dłużnicy jak i windykatorzy czy komornicy z województwa mazowieckiego. Szkolenie jest bezpłatne.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-18 luty w Warszawie:

I grupa 15-16 lutego

II grupa 17-18 lutego 

 

Czy możliwym jest zbudowanie porozumienia pomiędzy dłużnikiem a komornikiem?

My wierzymy, że tak. Dlatego podczas szkolenia będziemy starali się widzieć racje obu stron i rozumiejąc je właściwie szukać tego, co wspólne i co pozwala znajdować konstruktywne i satysfakcjonujące rozwiązania dla obu stron. Dlatego w każdym ze szkoleń wezmą udział zarówno osoby zadłużone jak i osoby związane z dłużnikami zawodowo – komornicy, windykatorzy, pracownicy pomocy społecznej.

 

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, złożony z następujących elementów:

 •  praca indywidualna

 • praca w grupach

 • dyskusje, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się doświadczeniem

 • trening praktycznych umiejętności, np. ćwiczenia w parach~70% czasu warsztatów.

 

Co dadzą szkolenia?

 

Dłużnikom pomogą przede wszystkim zdobyć:

 • Wiedzę z zakresu psychologii – zrozumieć, na czym polega psychologiczna sytuacja zadłużenia, oraz jak radzić sobie ze stresem zadłużenia

 • Narzędzia do realizacji indywidualnego planu wyjścia z zadłużenia

 • Praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii – w tym jak racjonalnie zarządzać własnymi finansami oraz budżetem domowym i spłatą zadłużenia

 

Pracownikom OPS, windykatorom i komornikom zaś pomogą:

 • Zwiększyć i usystematyzować wiedzę w zakresie tematów kluczowych dla efektywnego wspomagania dłużników (w szczególności problematyki psychologii zadłużenia, elementów zarządzania finansami, prawa)

 • Zwiększyć praktyczne umiejętności pracy z niewypłacalnymi dłużnikami - zwłaszcza w zakresie wczesnego rozpoznawania problemu i motywowania dłużników do podejmowania działań

 • Zmienić przekonania uczestników szkoleń na temat możliwości wspomagania dłużników: ze stereotypowych i szkodliwych, na pragmatyczne, racjonalne i konstruktywne w pomaganiu w wychodzenia z zadłużenia

 

Szkolenie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych.

 

Projekt wspierają również Pracownia Duży PokójCoLegal.

 

W ramach projektu realizujemy również porady prawne. Dłużnicy mają okazję omówić swoje sprawy  podczas indywidualnych spotkań z prawniczką dr Katarzyną Julią Furman.

Program szkolenia

 SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW OPS, KOMORNIKÓW, KURATORÓW I WINDYKATORÓW

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W styczniu Fundacja Inspiratornia we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych zrealizowała w Warszawie cykl szkoleń adresowanych do pracowników pomocy społecznej, służb komorniczych, windykatorów,etc. Cel tych szkoleń to podwyższenie kompetencji pomocnych w zrozumieniu problemowych zachowań zadłużonych klientów.  Szkolenie kładło nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych - uczy jak motywować dłużnika do poszukiwania konstruktywnych strategii radzenia sobie z zadłużeniem. Jednocześnie, dzięki spotkaniu osób z różnych grup zawodowych, które mają kontakt z dłużnikami, możliwe było zbudowanie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy tymi osobami i poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

 

Szkolenia prowadził Roman Pomianowski, psycholog, pedagog i twórca Programu Wsparcia Zadłużonych.

 

Idea poszukiwania formuły pomocy osobom zadłużonym, które utraciły kontrolę nad swoimi finansami zrodziła się w końcu 2010 roku. Impulsem był  14 raport  BIG Infomonitor,  z listopada 2010 roku, z którego wynikało, że problem zadłużenia /rejestrowanego/ dotyczy 1,98 mln Polaków, zalegających wierzycielom na kwotę 25,06 mld zł. Aktualnie, w październiku 2014, to już ponad 2 300 000 osób w rejestrze dłużników, zadłużonych na kwotę 43 miliardów złotych. Osoby zadłużone pojawiają się w gabinetach psychologicznych oraz środowiskach samopomocowych. – mówi Roman Pomianowski.

 

Skala oraz dynamika problemu zadłużenia osobistego Polaków nakazuje traktować go w kategoriach poważnego zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa systemu bankowego.

 

Warto podkreślić, że osoby zadłużone podlegają bezpośrednio  zagrożeniu różnego typu formami wykluczenia społecznego (bezrobociem, pracą w szarej strefie, uzależnieniami, depresją, biernością i bezradnością, itd.). Stąd pomoc ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji, które mają bezpośredni kontakt z dłużnikami jest konieczna – podkreśla Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia.

 

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że jeden z najwyższych poziomów zadłużenia niezmiennie odnotowuje się  w województwie mazowieckim. Jego mieszkańcy nie spłacają w terminie zobowiązań na łączną kwotę ponad 6 277 834 713. Także wśród wszystkich dłużników w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się  osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 111 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 1,179 miliona złotych, czyli o około 1,7 proc.

 

Szkolenie było pierwszą częścią wdrażania na Mazowszu doświadczeń zgromadzonych przez Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych cyklu działań adresowanych zarówno do osób zajmujących się pomaganiem osobom zadłużonym zawodowo, jak i bezpośrednio samym dłużnikom. Szkolenia zakończyły się 24 stycznia 2015.

 

STOWARZYSZENIE PROGRAM WSPARCIA ZADŁUŻONYCH - PARTNER. 

Działania w obszarze wsparcia osób zadłużonych rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku w Stowarzyszeniu Dom Trzeźwości w Poznaniu. W trakcie pracy w ramach poszczególnych grup wsparcia wypracowano program indywidualnego doradztwa psychologicznego i prawno-finansowego. Powstała również grupa samopomocowa Dłużników Anonimowych – tak w Poznaniu jak w Warszawie.

 

Zgromadzone doświadczenia w realizacji zajęć z osobami zadłużonymi i ich bliskimi, szkolenia dla osób pracującymi z dłużnikami i skrystalizowanie się zespołu osób pracujących w tych projektach stworzyło możliwości wyodrębnienia tej działalności i usamodzielnienia się zespołu poprzez powołanie w dniu 3.04.2013 roku niezależnego Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych.

Założenia projektu  szkoleń osób zawodowo obsługujących dłużników wypracowano w trakcie cyklu szkoleń realizowanych przez autora projektu szkoleń, Romana Pomianowskiego.

 

Problematyka pracy z osobami zadłużonymi jest także przedmiotem badań podejmowanych przez  Romana Pomianowskiego we współpracy z Międzyśrodowiskową Grupą Badawczą „Margines Społeczny Poznania” przy WSNHiD w Poznaniu oraz WSB w Poznaniu.

Niniejszy projekt korzysta z doświadczeń Projektu  „Kompleksowy Program Wsparcia osób zadłużonych w wychodzeniu z niewypłacalności” zrealizowanego w latach 2011 - 2014 przy dofinansowaniu NBP, podsumowanego na wspólnej konferencji SPWZ i NBP O/w Poznaniu.

Program i informacje o prowadzących szkolenie

Raport ewaluacyjny

 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
I PEDAGOGÓW

W dniach 19 i 20 maja Fundacja Inspiratornia przeprowadziła w Gorlicach szkolenia dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych. Program był skierowany do pedagogów oraz nauczycieli i obejmował m.in. takie zagadnienia jak: prawo narkotykowe, narkotyki na świecie, legalne i nielegalne substancje psychoaktywne, programy terapeutyczne czy procedury policyjne wobec nastolatków posiadających narkotyki.

Szkolenia prowadzone były przez prezeskę fundacji Maję Ruszpel, wiceprezeskę fundacji Dominikę Krzywotulską-Grydlik oraz asp. Grzegorza Szczepanka, rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

 

Wśród materiałów szkoleniowych, które zostały przekazane uczestnikom znalazły się trójwymiarowe ulotki zaprojektowane specjalnie na tę okazję. (Projekt należy oglądać przez okulary anaglifowe.)

 

Szkolenia odbyły się dzięki środkom Urzędu Miasta Gorlice.

GODZINY KONTAKTU

ADRES

WSPIERAJĄ NAS:

TU NAS ZNAJDZIESZ:

W razie potrzeby kontaktu w innym czasie, prosimy o przesłanie maila. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

PON. - PIĄT.

09:00 - 17:00

Zielone Zacisze 3 lok. 111
03-294 Warszawa

 

 

 

 

fundacja.inspiratornia@gmail.com

Sponsorzy:

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

TEL

606-662-355

Partnerzy:

KRS: 0000358511, NIP: 524 271 40 59, REGON: 142459330