ODPOWIEDZIALNA GRA

ODPOWIEDZIALNA GRA - SZKOLENIA 2021

Od roku 2016 przeszkoliliśmy ponad 500 pracowników rynku gier losowych i hazardowych - obejmując działaniami wszytskie kasyna, firmy bukmacherkie oraz Totalizator Sportowy - i jesteśmy niekwestionowanym liderem wdrażania Odpowiedzialnej Gry w Polsce.

W tym roku Fundacja Inspiratornia kontynuuje szkolenia dla firm bukmacherskich i kasyn - zarówno na poziomie zaawansowanym, jak i podstawowym, dla tych firm które dopiero weszły na polski rynek.

Zgłoszenia do projektu prosimy wysyłać do trenerki prowadzącej szkolenia Mai Ruszpel: majaruszpel@gmail.com

 

 

Program szkoleń:

Moduł podstawowy m.in.:

- Odpowiedzialna Gra a podstawy prawne

- Historia Odpowiedzialnej Gry, jej założenia; liderzy Odpowiedzialnej Gry w Europie (przykłady firm zaangażowanych w CSR).

- Uzależnienie od hazardu w XXI wieku z wyszczególnieniem badań międzynarodowych poświęconych uzależnieniu od zakładów bukmacherskich; jego skala w Polsce i na świecie.

- Hazard – definicje, objawy, skutki i zagrożenia zdrowotne i społeczne.

- Najbardziej uzależniające gry oferowane przez zakłady bukmacherskie. Dlaczego uzależniają? Na co należy uważąć?

- Gdzie się kończy kibic sportowy a zaczyna osoba uzależniona od hazardu? Konsekwencje grania problemowego i patologicznego: prawne, zdrowotne.

- Granie problemowe i patologiczne - problem indywidualny czy społeczny?

- Co można zaoferować graczowi? Czyli narzędzia pozwalające kontrolować grę w punktach stacjonarnych i online

- Dyskusja: Gracz problemowy: korzyść czy problem dla biznesu? (Co myślą o tym pracownicy).

- Burza mózgów: Co Ty możesz zrobić – społeczna odpowiedzialność biznesu w zakładach bukmacherskich. Pomysły, inicjatywy.

- Jak wdrażać w Polsce dobre praktyki programu Odpowiedzialnej Gry

 

Moduł zaawansowany m. in.:

Jak międzynarodowe firmy oferujące zakłady wzajemne przeciwdziałają uzależnieniu od hazardu:

- wyniki badań poświęconych skutecznym metodom przeciwdziałania uzależnienia wśród graczy – na podstawie artykułów i analiz badań Marca Griffitsha i Alexa Blaszczynskiego.

- analiza dobrych praktyk w działaniach marketingowych i komunikacyjnych z zagranicznych rynków.

MAJA RUSZPEL - trenerka

Specjalista psychoterapii uzależnień; specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); pedagog oraz dziennikarka zajmująca się problematyką uzależnień, autorka szeregu artykułów poświęconych Odpowiedzialnej Grze.Redaktor naczelna „Świata Problemów”. Trener firm hazardowych (przeszkoliła ponad 500 osób - pracowników kasyn i firm bukmacherskich). Wcześniej pracowała w Fundacji Totalizatora Sportowego – Lotto, zajmując się tworzeniem programu Odpowiedzialnej Gry, którego to była pierwszą koordynatorką. 

 

Udział w szkoleniach i konferencjach poświęconych uzależnieniom behawioralnym:

• Patologiczny hazard – diagnoza i psychoterapia 2011- Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

• Diagnoza i terapia patologicznego hazardu – Fundacja Zależni-Nie-Zależni i Fundacja Milion Marzeń

• Międzynardowe Konferencje poświęcone Uzależnieniom Behawioralnym organizowane przez Reshuamane od 2013 roku do dziś - w tym prezentacja poświęcona Odpowiedzialnej Grze

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego
przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ODPOWIEDZIALNA GRA - 2018

Ponad 160 pracowników kasyn i zakładów bukmacherskich zakończyło właśnie cykl szkoleń poświęcony przeciwdziałaniu uzależnieniu od hazardu. Wykłady i warsztaty prowadzili – specjalista Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i terapeutka uzależnień Maja Ruszpel oraz Arjan Korstjens, międzynarodowy ekspert w zakresie komunikacji i marketingu od lat zajmujący się wdrażaniem programów odpowiedzialnej gry w kasynach.

 

Działania z zakresu odpowiedzialnej gry to odpowiedź firm hazardowych na problem uzależnienia od hazardu wśród graczy uprawiających pieniężne gry losowe, realizowane na całym świecie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kasyna, firmy loteryjne czy bukmacherzy, wdrażając strategię odpowiedzialnego biznesu mogą podejmować działania informacyjne i edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę uzależnienia od hazardu i ograniczenie tego problemu.

 

Do standardów w tym zakresie należą m. in:

• szkolenie pracowników z zakresu odpowiedzialnej gry,

• odpowiedzialna reklama i marketing – czyli przestrzeganie standardów reklamowych i marketingowych w celu ochrony nieletnich i innych wrażliwych grup społecznych czy jednostek (patologiczni hazardziści),

• informacje dotyczące profesjonalnej pomocy terapeutycznej – dane kontaktowe i numery infolinii dla hazardzistów powinny być dostępne i wyraźnie widoczne w miejscach związanych z grami, a także dostępne na stronach internetowych firm urządzających gry online. Firmy powinny aktywnie współpracować z ośrodkami leczenia, które pomagają problemowym graczom.

 

Fundacja Inspiratornia jest jedyną organizacją pozarządową, która zajmuje się propagowaniem idei odpowiedzialnej gry w Polsce w zakresie prowadzenia szkoleń adresowanych do operatorów gier losowych. Właśnie zakończyło się już trzecie tego typu szkolenie, które Fundacja realizuje od 2016 roku. W dotychczasowych szkoleniach wzięły udział m.in. spółki: Finkorp, Casino i Bingo Centrum prowadzące sieć kasyn w całej Polsce.

Szkolenia prowadzili zarówno eksperci zagraniczni jak i polscy – byli nimi: dr Bernadeta Lelonek-Kuleta (psycholog z Katedry Zdrowia Publicznego KUL), Maja Ruszpel, Arjan Korsjens i Thomas Nilsson (psycholog, terapeuta uzależnień, założyciel i prezes Sustainable Interaction – firmy specjalizującej się w problematyce hazardowej).

Zarówno wcześniejsze, jak i aktualne szkolenie realizowane w roku 2018 dla Casinos Poland oraz zakładów bukmacherskich Forbet, Fortuna i Totolotek odbyło się w ramach wdrażanego w Polsce od 8 lat programu odpowiedzialnej gry.

Finansowanie działań ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania jest możliwe dzięki środkom Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczanych na szkolenia dla przedstawicieli zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi.

 

ODPOWIEDZIALNA GRA

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA KASYN

ODPOWIEDZIALNI BUKMACHERZY

Prezentacja 1

Prezentacja 2

 

 PORADNIK DLA GRACZA

Pracownicy trzech polskich firm bukmacherskich: Fortuny, Totolotka i Milenium po raz pierwszy wspólnie wzięli udział w warsztatach poświęconych profilaktyce uzależnienia od gier hazardowych wśród graczy. Szkolenie poprowadzili wybitni eksperci europejscy:      

Thomas Nilsson i dr Bernadeta Lelonek-Kuleta.

 

Szkolenie, które odbyło się w dniach 18-21 kwietnia br., realizowane było przez Fundację Inspiratornia.

- Naszym celem jest promocja idei Odpowiedzialnego Hazardu - wyjaśniła Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. - Kasyna, firmy loteryjne czy bukmacherzy, realizując strategię odpowiedzialnego biznesu podejmują działania informacyjne i edukacyjne ukierunkowane na profilaktykę uzależnienia od hazardu oraz chronienia przed nim nieletnich. Zależy nam jednak aby efekt tych działań był jeszcze bardziej skuteczny i aby pracownicy posiadali jeszcze większą wiedzę.

Nawet Europejska Federacja Hazardu i Rozrywki, reprezentująca przemysł hazardowo-rozrywkowy przed Unią Europejską, uczula na te kwestie. Już w roku 2007 opublikowała ona przełomowy dokument mówiący o odpowiedzialności firm hazardowych wobec klientów.

Badania na świecie dowodzą, że większość osób, które grają w gry losowe, to gracze rekreacyjni traktujący grę jako jedną z wielu rozrywek - przeznaczają na nią określoną kwotę i umieją zakończyć grę w bezpiecznym dla siebie momencie. Jednak od 0,5 do 5 procent graczy na świecie to osoby uprawiające hazard patologiczny lub problemowy.

- Profilaktyka i edukacja, dzięki którym gracz będzie świadomy, jakie symptomy mogą sygnalizować to, że hazard przestaje być dla niego tylko rozrywką, pomogą mu szybciej zwrócić się o pomoc (np. do terapeuty) lub zaprzestać gry - powiedziała Ruszpel. - Wiedzę na ten temat powinni mieć jednak przede wszystkim pracownicy firm hazardowych, ponieważ mają bezpośredni kontakt z klientem. To oni bowiem najczęściej jako pierwsi mogą zauważyć problem i zareagować.

W Polsce część z firm oferujących gry losowe już od kilku lat szkoli swoich pracowników oraz prowadzi działania informacyjne wobec graczy. Są to m.in.: Totalizator Sportowy, Casinos Poland i Totolotek. Jednak ta dobra praktyka nie jest jeszcze w naszym kraju powszechnym standardem.

 

- Tym bardziej cieszy fakt, że trzy legalnie działające w Polsce firmy bukmacherskie: FORTUNA, Millenium i Totolotek, zechciały zrealizować z nami projekt. Jeszcze przed szkoleniem, każdy z operatorów podkreślił, że profilaktyka i działania mające na celu ochronę gracza przed uzależnieniem, są dla niego najważniejsze. Mamy nadzieję, że inne firmy pójdą za ich przykładem. Takie działania powinny być częścią strategii społecznej odpowiedzialności biznesu każdej z firm oferujących gry losowe       i zakłady wzajemne w Polsce - dodała Ruszpel.

Fortuna Zakłady Bukmacherskie
działa na rynku od 1996 roku. Od początku swojej działalności, kładzie nacisk na kwestie związane
z bezpieczeństwem i kontrolą oferowanych przez siebie usług. Spółka prowadzi szereg działań edukacyjno-profilaktycznych mających na celu podniesienie jakości oferowanych usług oraz promowanie odpowiedzialnej gry wśród graczy. Obecnie do dyspozycji klientów pozostaje blisko 500 punktów przyjmowania zakładów na terenie całej Polski. FORTUNA należy do Fortuna Entertainment Group –największej w Europie Środkowej i Wschodniej grupy prowadzącej zakłady wzajemne, posiadającej 20–letnie doświadczenie na rynku i działającej w Polsce, Czechach oraz na Słowacji i Rumunii. Od 24 stycznia 2012 roku, na mocy zezwolenia Ministra Finansów, Spółka prowadzi swoją działalności także za pośrednictwem Internetu.
Totolotek S.A.
działa w Polsce od 1992 roku. Działalność gospodarczą prowadzi w oparciu o „Ustawę o grach hazardowych” (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) na podstawie zezwoleń i regulaminów zakładów wzajemnych przyznawanych przez Ministerstwo Finansów RP.
Totolotek S.A. jest częścią międzynarodowej grupy Intralot, która jest jedną z najbardziej uznanych
i największych firm działających na rynku gier liczbowych, loterii, gier hazardowych i zakładów sportowych na świecie. Intralot swoją działalność prowadzi w ponad 53 krajach na całym świecie
i zatrudnia blisko 5500 pracowników.
Totolotek S.A. jako jedyna firma przyjmująca zakłady bukmacherskie w Polsce należy do The European Lotteries and Toto Associaton (od 2008 r.) – Międzynarodowego Stowarzyszenia firm Loteryjnych
i Totalizatorów, będącego oficjalnym partnerem UEFA.
Sieć przyjmowania zakładów wzajemnych w Polsce należąca do firmy Totolotek S.A. liczy blisko 400 punktów w całym kraju. W 2013 roku Spółka Totolotek S.A. otrzymała licencję na przyjmowanie zakładów bukmacherskich i totalizatorów w Internecie.
WZB Milenium
działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów, regulaminu zakładów wzajemnych oraz ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Spółka prowadzi działalność w zakresie zakładów wzajemnych tj. zakładów bukmacherskich 
i totalizatora, w punktach przyjmowania zakładów na terytorium Polski oraz w Internecie - 250 punktów stacjonarnych w kraju. Od stycznia 2012 roku na stronie dostępne są zakłady on-line, na podstawie zezwolenia otrzymanego od Ministra Finansów.  

UCZESTNICY SZKOLEŃ:
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

INFORMACJE PRASOWE:

Wdrażanie programu odpowiedzialnej gry

Legalne? Nielegalne?
Zakłady bukmacherskie online