JURY

 
Dr hab. Barbara Giza,
prof. Uniwersytetu SWPS

Prof. Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, kierownik w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Na Uniwersytecie SWPS od 2004 roku - początkowo jako zastępca dyrektora w Instytucie Kultury i Komunikowania. Wcześniej pracowała w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie prowadziła zajęcia z antropologii mediów. Ukończyła polonistykę na UMCS w Lublinie, gdzie przez cały okres studiów pracowała na etacie dziennikarza w „Dzienniku Wschodnim". 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętymi kontekstami kina i filmu, ich związkami z innymi mediami, historią i antropologią. Ekspert Komisji Europejskiej w programie EU Kids on Line, autorka badań i raportów w ramach tego programu.

Dla studentów dziennikarstwa i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia dotyczące antropologii mediów.

 
dr Bernadeta
Lelonek-Kuleta

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego KUL. Od 2005 roku specjalizuje się w zakresie patologicznego hazardu, zdobywając m.in. doświadczenia w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji (szkolenie i staże w Paryżu i Marsylii).
Popularyzuje metody terapii poznawczo-behawioralnej patologicznego grania, których uczyła się m.in. u profesora Roberta Ladouceura z Kanady. Prowadzi szkolenia dla terapeutów, psychologów, pedagogów, z zakresu uzależnienia od hazardu. Uczestnik konferencji polskich i zagranicznych poświęconych uzależnieniom od czynności. Pracuje w przychodni leczenia uzależnień pomagając patologicznym graczom i im bliskim.

W 2010 roku została nagrodzona za rozprawę doktorską pt. Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych, która została uznana za najlepszą pracę naukową z obszaru nauk humanistycznych i społecznych w ramach programu „Cudze chwalicie, swego nie znacie".
Prowadziła ogólnopolskie badanie mające na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w uzależnieniach behawioralnych, w tym hazardzie problemowym/patologicznym (2011r.). Była również kierownikiem badań Uwarunkowania zdrowienia rodziny, w której występuje problem patologicznego hazardu. Analiza dostępnych w Polsce form pomocy specjalistycznej i nieformalnej oraz współwykonawcą badania realizowanego ze Stowarzyszeniem Natanaleum -  Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem (2012-2014).
Jest autorką wielu artykułów naukowych i współautorką monografii Hazard (2005). W 2017 zakończyła realizację projektu badawczego dotyczącego problemów hazardowych wśród osób osadzonych ("Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska"), a aktualnie finalizuje projekt dot. tego samego problemu wśród seniorów. Oba projekty współfinansowane ze środków Ministra Zdrowia. 

 
Mariusz Szczygieł
 

Reporter i felietonista, związany z „Gazetą Wyborczą”. Pracę reportera zaczął w wieku 19 lat w tygodniku „Na przełaj”.

Jest autorem książek „Niedziela, która zdarzyła się w środę” (1996), „Gottland” (2006), „Kaprysik” (2010), „Zrób sobie  raj” (2010), „Laska nebeska” (2012). Jego książki zostały przetłumaczone na 15 języków. Na ich postawie stworzono w Polsce i w Czechach pięć spektakli teatralnych i sześć filmów. „Gottland” i „Zrób sobie raj” wielokrotnie w różnych konkursach zdobyły tytuły książek roku. „Gottland” został nagrodzony Nike Czytelników 2007, European Book Prize 2009 - nagrodą Unii Europejskiej za najlepszą europejską książkę roku; Prix Amphi 2009 - nagrodą literacką Uniwersytetu w Lille za najlepszą książkę obcojęzyczną wydaną we Francji w 2008 r. Za swój reportaż otrzymał w 2013 r. Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz tytuł Dziennikarza Roku 2013.  Jest także popularyzatorem literatury reportażowej - autorem antologii „20. Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” (2009) oraz „100/XX. Antologii polskiego reportażu XX wieku” (2014).

Razem z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim jest twórcą Fundacji Instytut Reportażu, a w jej ramach księgarni Wrzenie Świata, Faktycznego Domu Kultury, Polskiej Szkoły Reportażu oraz wydawnictwa Dowody na Istnienie.