TERAPIA

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - GDZIE UZYSKAĆ POMOC TERAPEUTYCZNĄ I NIE TYLKO?

  • Telefon zaufania 801 889 880. Działalność telefonu zaufania obejmuje prowadzenie konsultacji telefonicznych i udzielanie wsparcia psychologicznego osobom cierpiący z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskim, a także prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych. Telefon czynny jest w godzinach 17:00-22:00. Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00

  • Strona www.uzaleznieniabehawioralne.pl Pod tym adresem znajdziemy poradnię online. Ekspertami udzielającymi porad są: terapeuta, psycholog, prawnik, pedagog, a odpowiedzi są wysyłane zazwyczaj już na następny dzień po wpłynięciu pytania.
    Uwaga: na stronie publikowane są artykuły poświęcone uzależnieniom behawioralnym, raporty z badań, porady dla rodziców i pedagogów oraz scenariusze zajęć psychoedukacyjnych; znajduje się tam także spis placówek i ośrodków terapeutycznych w całej Polsce, które udzielają pomocy osobom uzależnionym od czynności i ich bliskim

 

Ośrodki w Polsce prowadzące terapię
dla osób uzależnionych behawioralnie

Od lipca 2013 Fundacja Inspiratornia prowadziła program Candis.
Jest to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie uczestniczyły osoby powyżej 16 roku życia, które chciały ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program Candis w Polsce wdrażany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone były przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.

 

Projekt sfinansowany ze środków Krajowe Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.

CANDIS