top of page

TERAPIA

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - GDZIE UZYSKAĆ POMOC TERAPEUTYCZNĄ I NIE TYLKO?

  • Telefon zaufania 801 889 880. Działalność telefonu zaufania obejmuje prowadzenie konsultacji telefonicznych i udzielanie wsparcia psychologicznego osobom cierpiący z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskim, a także prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych. Telefon czynny jest w godzinach 17:00-22:00. Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00

  • Strona www.uzaleznieniabehawioralne.pl Pod tym adresem znajdziemy poradnię online. Ekspertami udzielającymi porad są: terapeuta, psycholog, prawnik, pedagog, a odpowiedzi są wysyłane zazwyczaj już na następny dzień po wpłynięciu pytania.
    Uwaga: na stronie publikowane są artykuły poświęcone uzależnieniom behawioralnym, raporty z badań, porady dla rodziców i pedagogów oraz scenariusze zajęć psychoedukacyjnych; znajduje się tam także spis placówek i ośrodków terapeutycznych w całej Polsce, które udzielają pomocy osobom uzależnionym od czynności i ich bliskim

 

Ośrodki w Polsce prowadzące terapię
dla osób uzależnionych behawioralnie

Od lipca 2013 Fundacja Inspiratornia prowadziła program Candis.
Jest to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie uczestniczyły osoby powyżej 16 roku życia, które chciały ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Program Candis w Polsce wdrażany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim
i Uniwersytetem Technicznym w  Dreźnie.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone były przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia programu Candis.

 

Projekt sfinansowany ze środków Krajowe Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.

CANDIS 

bottom of page