top of page

JURY

GIZA
Bożena
Bożena
Maciek-Haściło

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie w wymiarze krótko- i długoterminowym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i osobami które doświadczyły skutków alkoholizmu w rodzinie. Pracowała jako wykładowca w Polsko Niemieckim Instytucie Psychoterapii Uzależnień. Jest superwizorem psychoterapii uzależnienia, wykładowcą w  Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji - szkoła Terapeutów Uzależnień "Brok. Przyjmuje osoby poszukujące pomocy psychologicznej również w Poznaniu. Członek Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, członek Komisji Egzaminacyjnej Certyfikatów TerapeutówUzależnień i Współuzależnienia.

Bernadeta
dr Bernadeta
Lelonek-Kuleta

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego KUL. Od 2005 roku specjalizuje się w zakresie patologicznego hazardu, zdobywając m.in. doświadczenia w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji (szkolenie i staże w Paryżu i Marsylii).
Popularyzuje metody terapii poznawczo-behawioralnej patologicznego grania, których uczyła się m.in. u profesora Roberta Ladouceura z Kanady. Prowadzi szkolenia dla terapeutów, psychologów, pedagogów, z zakresu uzależnienia od hazardu. Uczestnik konferencji polskich i zagranicznych poświęconych uzależnieniom od czynności. Pracuje w przychodni leczenia uzależnień pomagając patologicznym graczom i im bliskim.

W 2010 roku została nagrodzona za rozprawę doktorską pt. Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych, która została uznana za najlepszą pracę naukową z obszaru nauk humanistycznych i społecznych w ramach programu „Cudze chwalicie, swego nie znacie".
Prowadziła ogólnopolskie badanie mające na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu profilaktyki i udzielania pomocy w uzależnieniach behawioralnych, w tym hazardzie problemowym/patologicznym (2011r.). Była również kierownikiem badań Uwarunkowania zdrowienia rodziny, w której występuje problem patologicznego hazardu. Analiza dostępnych w Polsce form pomocy specjalistycznej i nieformalnej oraz współwykonawcą badania realizowanego ze Stowarzyszeniem Natanaleum -  Opracowanie baterii metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem (2012-2014).
Jest autorką wielu artykułów naukowych i współautorką monografii Hazard (2005). W 2017 zakończyła realizację projektu badawczego dotyczącego problemów hazardowych wśród osób osadzonych ("Hazard problemowy i patologiczny wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – diagnoza sytuacji oraz specyfika zjawiska"), a aktualnie finalizuje projekt dot. tego samego problemu wśród seniorów. Oba projekty współfinansowane ze środków Ministra Zdrowia. 

Mariusz
Mariusz Szczygieł
 

Reporter i felietonista, związany z „Gazetą Wyborczą”. Pracę reportera zaczął w wieku 19 lat w tygodniku „Na przełaj”.

Jest autorem książek „Niedziela, która zdarzyła się w środę” (1996), „Gottland” (2006), „Kaprysik” (2010), „Zrób sobie  raj” (2010), „Laska nebeska” (2012). Jego książki zostały przetłumaczone na 15 języków. Na ich postawie stworzono w Polsce i w Czechach pięć spektakli teatralnych i sześć filmów. „Gottland” i „Zrób sobie raj” wielokrotnie w różnych konkursach zdobyły tytuły książek roku. „Gottland” został nagrodzony Nike Czytelników 2007, European Book Prize 2009 - nagrodą Unii Europejskiej za najlepszą europejską książkę roku; Prix Amphi 2009 - nagrodą literacką Uniwersytetu w Lille za najlepszą książkę obcojęzyczną wydaną we Francji w 2008 r. Za swój reportaż otrzymał w 2013 r. Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz tytuł Dziennikarza Roku 2013.  Jest także popularyzatorem literatury reportażowej - autorem antologii „20. Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” (2009) oraz „100/XX. Antologii polskiego reportażu XX wieku” (2014).

Razem z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim jest twórcą Fundacji Instytut Reportażu, a w jej ramach księgarni Wrzenie Świata, Faktycznego Domu Kultury, Polskiej Szkoły Reportażu oraz wydawnictwa Dowody na Istnienie.

bottom of page